Je kan ons bellen

011 74 47 08

Je kan ons mailen

contact@degrevenbroekers.be

Als lid van onze club ben je automatisch verzekerd bij Wandelsport Vlaanderen. Dit zowel voor Burgelijke Aansprakelijkheid als voor Lichamelijke Ongevallen.

Wat is een ongeval?

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval.

Wanneer is men verzekerd?

➢ Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club. Maar alleen leden zijn bovendien ook verzekerd op weg naar of van de wandeling en tijdens private wandeltochten.

Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.

Aanvullende voordelen voor onze leden

➢ Verzekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS.
➢ Verzekerd op de kortste weg naar en van de wandeltocht.
➢ Verzekerd tijdens private wandeltochten: dus ook als je zelf een eigen wandeling maakt.
➢ Verzekerd bij deelname aan een door onze club georganiseerde BBQ, ledenfeest, occasionele fietstocht,…

En dit 24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als in buitenland.

Lees hier de volledige verzekeringspolis, zoals die gepubliceerd werd op de website van Wandelsport Vlaanderen en welke de enige juiste is.

De verzekering Arena werd vanaf 01.01.2022 vervangen door Ethias via makelaar Callant NV.
Wat is er gewijzigd?
De aangifte van een ongeval moet voortaan digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest (geneeskundig getuigschrift) wordt nog op papier ingevuld.
Het formulier voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is hetzelfde. Vroeger waren dit twee soorten formulieren.
Brilschade wordt vanaf 01.01.2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.

Werkwijze bij aangifte van een ongeval

1. Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw

Op een georganiseerde wandeling:

➢ Slachtoffer meldt het ongeval bij de organisator die hem/haar een medisch attest bezorgt. Dit attest kan meteen ingevuld door de behandelend arts of in de spoeddienst van het ziekenhuis.
➢ Slachtoffer vraagt aan zijn/haar eigen club om een digitale versie van de ongevalsaangifte over te maken. Slachtoffer kan ook de ongevalsaangifte voor leden downloaden van het clubportaal.
➢ Slachtoffer vult het dynamische formulier in en stuurt dit door via de knop ‘Verzenden’ rechtstreeks naar Ethias. De rood omkaderde hokjes zijn essentieel en moeten worden ingevuld, anders kan de aangifte niet worden doorgestuurd. Het medisch attest MOET meteen worden toegevoegd in de email die u krijgt na het ‘verzenden’. Een aangifte zonder medisch attest heeft geen nut want deze wordt niet behandeld. Het is noodzakelijk om beide documenten samen door te sturen.
➢ Indien slachtoffer niet over PC beschikt kan hij/zij bij de eigen club terecht die voor hem/haar de aangifte invult en deze doorstuurt, samen met het medisch attest, naar Ethias.
➢ Er worden geen papieren aangiftes meer aanvaard, enkel de dynamische pdf wordt in aanmerking genomen.
➢ Enkele dagen na de aangifte krijgt het lid een mail of brief van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke.
➢ Het indienen van onkostennota’s, rekeningen, facturen,… gebeurt ook digitaal, via mail naar schadebeheer@ethias.be.


Bij individuele wandelsportbeoefening:

➢ Slachtoffer doet melding van het ongeval aan zijn/haar eigen club OF download de aangifte (dynamische pdf) via onze website (rubriek ‘Verzekeringen’).
➢ Slachtoffer laat medisch attest invullen door de behandelend arts
➢ Slachtoffer maakt de ingevulde aangifte én het medisch attest in één keer over aan Ethias
Het lid is verantwoordelijk dat zijn/haar aangifte ingevuld wordt en samen met het medisch attest doorgemaild wordt naar aangifteLO@ethias.be.
Iedere club kent zijn leden het best en weet dus welke leden hier eventueel hulp kunnen bij gebruiken.
Enkele dagen na de aangifte krijgt het lid een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke.
Het lid betaalt zelf eerst alle onkosten en bezorgt nadien de bewijsstukken (facturen, overzicht van de mutualiteit, rekening van de apotheker, …) aan Ethias. Dit kan ingescand en doorgestuurd via mail aan Ethias. Bewijsstukken voor verstrekte hulp (= doktersbriefjes, briefjes kinesist,…) moeten eerst worden aangeboden aan de mutualiteit. De kwijting die men daar ontvangt wordt overgemaakt aan Ethias.


2. Voor niet-leden van Wandelsport Vlaanderen vzw:

Deze zijn enkel verzekerd op een georganiseerde wandeling!
➢ Slachtoffer meldt het ongeval bij de organisator die hem/haar een medisch attest bezorgt. Dit attest kan meteen worden ingevuld door de behandelende arts of in de spoeddienst van het ziekenhuis.
➢ De organiserende club bezorgt het slachtoffer via digitale weg de ongevalsaangifte. Beschikt het slachtoffer niet over een mailadres of PC dan vult de organisator de aangifte in en voegt het medisch attest toe, waarna hij het stuurt naar verzekeringen@wandel-sport.be. Bij gebruik van het dynamisch aangifteformulier (terug te vinden op het clubportaal) wordt het formulier automatisch naar dit email adres verzonden, als je op de knop verzenden klikt.


Belangrijke noot:
Bij het invullen van de dynamische aangifteformulieren, kan je bij het verplichte veld
bankrekeningnummer geen buitenlands rekeningnummer ingeven.
In dit geval dient u in het verplichte vak van het rekeningnummer overal nullen in te geven.
Men kan het rekeningnummer dan wel vermelden in het veld ‘omstandigheden’. Opgelet: zowel het IBAN, als het BIC nummer vermelden. Indien u dit niet in het veld omstandigheden vermeldt, zal er bij aanvaarding van het schadegeval door de schadedienst een document ‘rekeningnummer’ worden overgemaakt aan het slachtoffer.


Hou er rekening mee dat de verwerking van uw ongevalsaangifte alleen verwerkt kan worden als beide documenten, aangifte en medisch attest, aan de verzekeraar zijn bezorgd. Bezorg ze bij daarom samen voor de dossieropvolging.

Van zodra het ongeval bij Ethias werd geregistreerd ontvangt het slachtoffer een mail of een brief van Ethias met alle nuttige contactgegevens en een uitgebreide toelichting over de afhandeling van het schadedossier.

Alle andere documenten ( bv. facturen van ziekenhuisopname, …) of navolgende info die je nog aan Ethias wil bezorgen, zend je aan schadebeheer@ethias.be met het dossierkenmerk als onderwerp. Hier maken we geen onderscheid tussen leden en niet-leden. Eerst moeten alle bewijsstukken voor verstrekte hulp (doktersbriefjes, kinisist..) wel worden aangeboden aan uw mutualiteit. De kwijting die men daar ontvangt wordt aan Ethias overgemaakt. 

  • Wanneer het ongeval gebeurt op een wandeling en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vragen. In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat. Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven dat kan toegevoegd worden aan het ongeval formulier.
  • Als lid van onze vereniging wendt men zich bij een ongeval tot Betty Evers (secretaris), Huisveld 5, 3930 Hamont-Achel, mail: degrevenbroekers@gmail.com
  • De sportverzekering die onze club geniet via haar aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen is een “aanvullende” verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na tussenkomst van de mutualiteit (het zgn. remgeld wordt vergoed). Er is tussenkomst volgens Riziv-tarieven. Er is geen franchise.
  • Teken nooit een erkenning van aansprakelijkheid, van schadevergoeding of belofte ertoe. In dat geval zou de verzekeringsmaatschappij elke tussenkomst kunnen weigeren.

Wij hopen met deze bijdrage heel wat vragen uit de weg geruimd te hebben, maar wil je nog bijkomende info dan kan u steeds terecht bij het secretariaat van onze club.

Hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij wandelplezier!