Je kan ons bellen

011 62 15 09

Je kan ons mailen

contact@degrevenbroekers.be

Als lid van onze club ben je automatisch verzekerd bij Wandelsport Vlaanderen. Dit zowel voor Burgelijke Aansprakelijkheid als voor Lichamelijke Ongevallen.

Wat is een ongeval?

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval. Opmerking! Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt ook hartfalen als ongeval beschouwd.

Wanneer is men verzekerd?

➢ Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club.

Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.

Aanvullende voordelen voor onze leden

➢ Verzekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS.
➢ Verzekerd op de kortste weg naar en van de wandeltocht.
➢ De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is enkel geldig tijdens de verzekerde activiteiten (niet de weg naar en van huis).
➢ Verzekerd tijdens private wandeltochten: dus ook als je zelf een eigen wandeling maakt.
➢ Verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een occasionele fietstocht,…

En dit 24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland.

Lees hier de volledige verzekeringspolis, zoals die gepubliceerd werd op de website van Wandelsport Vlaanderen en welke de enige juiste is.

Hoe aangifte van een ongeval doen?

 • Neem zo spoedig mogelijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club (deze zal uw lidkaart en controlekaart vragen als bewijs van inschrijving  aan de tocht). Hij/zij zal u een ongevalsaangifte bezorgen. Dat bestaat enerzijds uit een blad algemene inlichtingen (gelieve alle vragen in te vullen), anderzijds uit een “geneeskundig getuigschrift” dat uw behandelende arts moet invullen en dat u binnen de 48 uur doorstuurt naar de federatie: WANDELSPORT VLAANDEREN VZW
  Industrielaan 11/bus 3
  9990    Maldegem 
  Tel. 050/40 51 42
  Email: verzekeringen@wandelsport.be
 • Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier, voor een vlottere afhandeling van het dossier.
 • De ongevalsaangifte (= blad “algemene inlichtingen” en het “geneeskundig getuigschrift”) dient door uzelf opgestuurd te worden naar Wandelsport Vlaanderen (zie bovenstaand adres). Het dossier wordt door hen geïnventariseerd en doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij ARENA.
 • Eens zij de documenten heeft ontvangen, zendt ARENA NV u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer. Hou dit dossiernummer goed bij en vermeld het steeds bij elke latere briefwisseling met de verzekeringsmaatschappij.
 • De sportverzekering die onze club geniet via haar aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen is een “aanvullende” verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na tussenkomst van de mutualiteit (het zgn. remgeld). U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest (best zelf aan te vragen) zal afleveren omtrent de oplegkosten. Dit attest en alle bijkomende onkostennota’s moeten best onmiddellijk overgemaakt worden aan Arena (vergeet uw dossiernummer niet te vermelden) zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan. Arena Verzekeringen
  Makelaar Nelissen Verzekeringen
  Langdorp 5
  3570 Alken
  Email: info@nelissenverzekeringen.be 
  Tel.: 011/59 07 90
 • Meld ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
 • Maak een kopie voor eigen dossier van alle documenten en kosten (dokterskosten, farmaceutische producten,…) vooraleer u ze opstuurt naar Wandelsport Vlaanderen vzw en de Verzekeringsmaatschappij Arena. Bewaar alle verzamelde bewijsstukken tot alles is betaald en uw dossier werd afgesloten.
 • Teken nooit een erkenning van aansprakelijkheid, van schadevergoeding of belofte ertoe. In dat geval zou de verzekeringsmaatschappij elke tussenkomst kunnen weigeren.

Wij hopen met deze bijdrage heel wat vragen uit de weg geruimd te hebben, maar wil je nog bijkomende info dan kan u steeds terecht bij het secretariaat van onze club, bij Arena Verzekeringen en bij Wandelsport Vlaanderen (adressen hoger vermeld)

Hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij wandelplezier