Je kan ons bellen

011 62 15 09

Je kan ons mailen

contact@degrevenbroekers.be

Als lid van onze club ben je automatisch verzekerd bij Wandelsport Vlaanderen. Dit zowel voor Burgelijke Aansprakelijkheid als voor Lichamelijke Ongevallen.

Wat is een ongeval?

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval.

Wanneer is men verzekerd?

➢ Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club. Maar alleen leden zijn bovendien ook verzekerd op weg naar of van de wandeling.

Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.

Aanvullende voordelen voor onze leden

➢ Verzekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS.
➢ Verzekerd op de kortste weg naar en van de wandeltocht.
➢ Verzekerd tijdens private wandeltochten: dus ook als je zelf een eigen wandeling maakt.
➢ Verzekerd bij deelname aan een door onze club georganiseerde BBQ, ledenfeest, occasionele fietstocht,…

En dit 24/24 uur, 7 dagen op 7, zowel in binnen- als buitenland.

Lees hier de volledige verzekeringspolis, zoals die gepubliceerd werd op de website van Wandelsport Vlaanderen en welke de enige juiste is.

De verzekering Arena werd vanaf 01.01.2022 vervangen door Ethias via makelaar Callant NV.
Wat is er gewijzigd?
De aangifte van een ongeval moet voortaan digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest (geneeskundig getuigschrift) wordt nog op papier ingevuld.
Het formulier voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is hetzelfde. Vroeger waren dit twee soorten formulieren.
Brilschade wordt vanaf 01.01.2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.
De werkwijze bij aangifte van een ongeval tijdens een georganiseerde wandeling is anders: zie hieronder.

Ongeval tijdens een wandeling van een officiële wandelorganisatie:

  • Neem zo spoedig mogelijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club.
  • Men gaat na of het slachtoffer een inschrijfkaart (voor niet-leden) of een betaalbewijs (voor leden) kan voorleggen. Indien dit niet het geval is kan de verzekering geweigerd worden.

Zowel voor leden als voor niet-leden dient men een ongevalsaangifte via elektronische weg in te vullen. Er zijn twee types aangifteformulieren bij ongeval:

  • Eén voor leden:  ongevalsaangifte ledenpolis
  • Eén voor niet-leden: ongevalsaangifte niet-leden polis. Niet-leden dienen aangifte te doen bij de organisator van de wandeling, die hen dan een digitaal aangifteformulier niet-leden bezorgt op hun mailadres.  Als het slachtoffer niet over een mailadres of PC beschikt, vult de organisator de aangifte in. Het ongeval moet wel plaatsvinden op de wandeling, niet op de weg van of naar de wandeling. Hiervoor zijn niet-leden niet gedekt, ook niet bij individuele wandelsport.

Leden downloaden hun digitale ongevalsaangifte van de website van Wandelsport Vlaanderen/Club & Ledeninfo/Onze verzekering (het formulier kan men downloaden op de voorlaatste regel onderaan: Leden van onze sportfederatie kunnen de ongevalsaangifte HIER downloaden – klik op “hier “) . Niet-leden vragen hun specifieke aangifteformulier dus op bij de organisator van de wandeling.

Online invullen van de aangifte:
Beide aangiftes zijn dynamische PDF documenten, je kan ze online invullen. (Je hebt om te downloaden Acrobat Reader DC nodig: indien nog niet op je PC, deze eerst installeren!) Belangrijk is dat je de aangifte opslaat op je pc. Als de installatie goed is gelopen, zal je zien dat de verplichte velden rood omkaderd op je aangifte staan. Deze velden vul je zeker in. Als je op de knop verzenden drukt, kom je automatisch in een keuzemenu. U krijgt een klein grijs kader op de aangifte. Hier wordt gevraagd hoe je de email wil versturen (via webmail of outlook). Je maakt een keuze. 
Je bevestigt de keuze en dan komt er op je PC een email waar automatisch je aangifte al in staat als bijlage. In deze email hoef je enkel nog het medisch attest toe te voegen en op verzenden te klikken.


De aangifte met medisch attest van de behandelende geneesheer wordt naar de verzekeraar Ethias verzonden via het emailadres aangifteLO@ethias.be voor leden. Dit adres staat reeds op de mail ingevuld. Voor niet-leden wordt de aangifte verstuurd naar verzekeringen@wandelsport.be. Dit is automatisch het geval als men op de rode knop verzenden drukt van de dynamische aangifte niet-leden.

Hou er rekening mee dat de verwerking van uw ongevalsaangifte alleen verwerkt kan worden als beide documenten, aangifte en medisch attest, aan de verzekeraar zijn bezorgd. Bezorg ze bij voorkeur samen voor een makkelijker dossieropvolging.

Van zodra het ongeval bij Ethias werd geregistreerd ontvangt het slachtoffer een mail of een brief van Ethias met alle nuttige contactgegevens en een uitgebreide toelichting over de afhandeling van het schadedossier.

Alle andere documenten ( bv. facturen van ziekenhuisopname, …) of navolgende info die je nog aan Ethias wil bezorgen, zend je aan schadebeheer@ethias.be met het dossierkenmerk als onderwerp. Hier maken we geen onderscheid tussen leden en niet-leden. Eerst moeten alle bewijsstukken voor verstrekte hulp (doktersbriefjes, kinisist..) wel worden aangeboden aan uw mutualiteit. De kwijting die men daar ontvangt wordt aan Ethias overgemaakt. 

  • Wanneer het ongeval gebeurt op een wandeling en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vragen. In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat. Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven dat kan toegevoegd worden aan het ongeval formulier.
  • Als lid van onze verenging wendt men zich bij een ongeval tot Ludo Daemen (voorzitter en secretaris), Jeugdstraat 26, 3930 Hamont-Achel, tel.: 003211621509, mail: degrevenbroekers@gmail.com
  • De sportverzekering die onze club geniet via haar aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen is een “aanvullende” verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na tussenkomst van de mutualiteit (het zgn. remgeld wordt vergoed). Er is tussenkomst volgens Riziv-tarieven. Er is geen franchise.
  • Teken nooit een erkenning van aansprakelijkheid, van schadevergoeding of belofte ertoe. In dat geval zou de verzekeringsmaatschappij elke tussenkomst kunnen weigeren.

Wij hopen met deze bijdrage heel wat vragen uit de weg geruimd te hebben, maar wil je nog bijkomende info dan kan u steeds terecht bij het secretariaat van onze club.

Hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij wandelplezier